fbpx
  • +421907976444
  • office@keis.sk
  • Poľná 1, Košice, Slovakia

KEIS bola zaradená do siete škôl MŠ SR s medzinárodným programom

Top správa tohto týždňa! Práve sme obdržali rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradení našej Súkromnej základnej školy – International School, Poľná ul. 1, Košice do siete škôl a školských zariadení SR. Zároveň sme získali oprávnenie vyučovať v medzinárodnom programe International Baccalaureate – Primary Years Programme (IB PYP).

Čo to znamená pre vás a vaše deti?

V našej škole si plníte povinnú školskú dochádzku, detí získajú aj na Slovensku platné vysvedčenie, ale zároveň sa vzdelávajú plne v angličtine pomocou modernej pedagogiky kurikula IB PYP (bez obmedzení štátneho vzdelávacieho systému) a skúsených medzinárodných učiteľov. A najmä – s uplatnením v akejkoľvek vyspelej krajine sveta pri ďalšom pokračovaní štúdia.

IB PYP štúdium prináša celosvetovo nadpriemerné výsledky u detí s celou škálou prostredí odkiaľ prichádzajú, intelektu, schopností či jazykových znalostí. Od septembra môžete dať to najlepšie pre budúcnosť Vášho dieťata aj v Košiciach.