fbpx
  • +421907976444
  • office@keis.sk
  • Poľná 1, Košice, Slovakia

Môžem slovenské dieťa zapísať na medzinárodnú základnú školu? Ako sa dorozumie?

Určite už dokončujete svoje rozhodnutia o najlepšej základnej škole pre svoje dieťa, alebo ste sa už dávno rozhodli. Možností je veľa a faktorov pre rozhodovanie mnoho. Od lokality, cez osobnosť učiteľa, priestory či školné. V Košiciach sme doteraz nemali veľa možností rozhodovať sa podľa študijného programu – všetky základné školy museli doteraz dodržiavať len štátny vzdelávací program, ktorý má iste svoje výhody ale aj nevýhody. Mnohí rodičia by chceli zmenu, a chcú ju aj mnohé školy a ich učitelia. Bežná štátna ale aj súkromná škola má ale právo upraviť si pre seba len minimálnu časť svojich osnov.

Čo v prípade, že by ste svoje dieťa chceli naučiť naozaj dobre po anglicky a aby sa vedelo rýchlo orientovať v meniacom sa svete, na čo už naozaj štátny vzdelávací program nie je pripravený?

Od školského roka 2020/21 už takúto možnosť máme aj v Košiciach. Po metropolách okolitých krajín a Bratislave aj u nás vznikla Medzinárodná základná škola – Košice International School. Cieľ je pripraviť dieťa na budúci svet (a v dnešnej vírusovej kríze už nikomu netreba vysvetľovať, prečo naše deti musia byť podstatne pružnejšie v myslení ako sme boli my sami) a naučiť ho učiť sa bez memorovania a z jeho vlastného vnútorného záujmu.

Medzinárodná základná škola KEIS vytvára moderné prostredie podporujúce vlastný záujem dieťaťa bez kompromisov, ktoré doterajší slovenský systém štúdia nepripúšťal:

  • vzdelávací program je licencovaný podľa renomovaného a celosvetovo uznávaného vyučovacieho programu International Baccalaureate (www.ibo.org), škola prechádza pravidelným auditom
  • učitelia, ktorí tu učia okrem vysokoškolského vzdelania učiteľstva zo zahraničných univerzít absolvujú  neustále dodatočné vzdelávanie v zmysle štandardov International Baccalaureate
  • učitelia sú tzv. native speakri – čize sú narodení a vyrastali v anglofónnom svete – v USA, Južnej Afrike či Veľkej Británii
  • moderné priestory sú špecificky upravené tak, aby podporovali záujem a tvorivosť ľudí a vytvárajú prostredie pre prácu v malých skupinách, ktoré sa dynamicky menia podľa témy, ktorej sa v danom čase trieda venuje
  • rodičia oceňujú aj praktické stránky školy KEIS – odvoz od Vašich dverí a späť školským autobusom, vyváženú školskú stravu, praktické školské uniformy a moderné technológie, ktoré používame každý deň

Čo keď moje dieťa nevie po anglicky zatiaľ ani slovko? 

Medzinárodné školy po celom svete sú pripravené na takýchto študentov. Dokonca je možné povedať, že v mnohých krajinách tvoria významný podiel na školách a teda nie sú žiadni outsideri. Medzinárodný program, podľa ktorého na škole KEIS postupujeme má hlboko prepracovaný English as Additional Language program určený deťom bez znalosti angličtiny. Skúsenosti zo sveta aj z našej školy hovoria, že deti v prostredí kde je učiteľom skúsený native speaker sú obyčajne už po niekoľkých mesiacoch komunikujúce v cudzom jazyku. V praxi sa tak nemajú problém zapojiť či už slovenskí prváčikovia alebo starší študenti prechádzajúci k nám z bežných slovenských škôl. Tento jav je výrazne podporovaný samotnými základmi vzdelávacieho programu, kde si učiteľ pre každý deň pripravuje prácu pre študentov rozdelených do skupiniek podľa ich aktuálneho stavu zručnosti. Tieto skupinky učiteľ pretvára podľa témy, druhu práce a vývoja žiaka v čase, takže študent je trvalo stimulovaný výzvami primeranými jeho rastúcim schopnostiam.

Chceli by ste sa viac dozvedieť ako to funguje v praxi?

V Košiciach máme unikátnu možnosť prediskutovať ako funguje medzinárodný vzdelávací program v praxi keď navštívite či už osobne alebo cez online rozhovor našu školu a naživo zistíte ako moderné učenie aj pre slovenské deti vyzerá v skutočnosti.

Video hovor, stretnutie s prehliadkou školy alebo deň na skúšku (Trial Day) si dohodnite jednoducho vyplnením formulára alebo zavolaním na 0907 976 444 (hovoríme po slovensky).