fbpx
  • +421907976444
  • office@keis.sk
  • Poľná 1, Košice, Slovakia

Medzinárodná anglická základná škola, gymnázium a medzinárodná škôlka v Košiciach

Kosice International School je prvá medzinárodná anglická škola v Košiciach poskytujúca ucelené moderné vzdelanie od troch rokov až po medzinárodnú maturitu. Našim cieľom je poskytovať pre Vás – ambicióznych rodičov reálnu alternatívu slovenskému vzdelávaciemu štandardu. Preto do nášho mesta prinášame celosvetovo uznávaný medzinárodný program International Baccalaureate – Primary Years Programme (IB PYP), určený pre deti od 3 do 12 rokov, ktorý zahŕňa vyučovanie v medzinárodnej anglickej materskej škole od troch rokov a International Primary, medzinárodnej základnej škole – od 6 rokov veku. Po jeho absolvovaní môžu plynule pokračovať v štúdiu v ďalších stupňoch IB škôl kdekoľvek na svete, alebo na ďalšom stupni našej medzinárodnej školy pomocou Middle Years Programme – IB MYP (tzv. Middle School), kde poskytujeme štúdium od 12 rokov veku. V ďalších rokoch potom študenti pokračujú bezo zmeny školy a stresov z prijímacieho procesu v 10. a 11. ročníku IB MYP na našom medzinárodnom gymnáziu KEIS, kde zároveň pripravujeme aj otvorenie 12.-13. ročníka ukončeného medzinárodnou maturitou IB DP. Na medzinárodné gymnázium KEIS sa môžu zapísať aj študenti končiaci 9. ročník slovenskej ZŠ, ktorí preukážu úroveň znalosti anglického jazyka potrebnú pre kompletné štúdium v AJ na našej škole. International Baccalaureate je optimálnou prípravou pre ďalšiu akademickú kariéru Vášho dieťaťa, keďže výsledky hodnotenia v IB Diploma Programme (IB DP) sú uznávané pri prijímacom konaní na najlepších svetových univerzitách. Deti, ktoré absolvovali IB Primary a Middle Years Programme sú už v značnej miere pripravené na spôsob štúdia počas IB DP, keďže spôsob práce je veľmi podobný a majú potom v maturitných ročníkoch IB oveľa jednoduchšiu pozíciu a výsledky.

Naši učitelia

Aby sme pre Vás zabezpečili najvyššiu kvalitu implementácie International Baccalaureate programu na východe Slovenska, investovali sme nemalé prostriedky aj do výberu anglicky hovoriacich učiteľov z celého sveta. Váš nový triedny učiteľ tak má nielen vysokoškolský diplom zo zahraničnej univerzity, spravidla pochádza z UK, USA, Kanady, Južnej Afriky alebo Austrálie ale má najmä dlhoročnú prax s IB PYP či MYP programom z jednej z viac ako 4500 medzinárodných IB škôl na svete. Kľúčovým faktorom výberu bolo pre nás aj nadšenie pre samotnú prácu s deťmi a viditeľná snaha o vlastné vzdelávanie potvrdená množstvom dodatočných medzinárodne uznaných certifikátov našich učiteľov.

Vzdelávací program International Baccalaureate

IB program kladie dôraz nielen na obsah vzdelávania, ktorý je samozrejme dôležitý ale najmä na celkový rozvoj dieťaťa. Záujem žiaka dosahuje neustálym motivovaním jeho zvedavosti a záujmu po poznaní. Skutočný záujem o veci okolo nás je v skutočnosti deťom vlastný, bohužiaľ práve systém vzdelávania, ktorý sme väčšina z nás zažili ho dokáže veľmi rýchlo potlačiť. Práve v prvých rokoch základnej školy vieme dieťa najlepšie “naučiť sa učiť sa“, čím mu vytvoríme skvelý základ do stále náročnejšieho štúdia v budúcnosti, na IB MYP štúdiu tieto schopnosti ďalej rozvíjame a aplikujeme vo výraznej miere projektové vyučovanie a interdisciplinárny prístup. Táto zručnosť je jedna z kľúčových v dnešnom extrémne rýchlo sa meniacom svete, kedy sú statické vedomosti neustále konfrontované s novinkami z akejkoľvek oblasti poznania a zároveň sa každý musíme orientovať a odlišovať tvrdé fakty od manipulácie.

Pre slovenské deti zároveň poskytujeme na škole výučbu slovenského jazyka plne kvalifikovaným učiteľom. Pre výučbu písania používame metodiku Comenia Script.

Získanie titulu “IB World School” nebol jednoduchý proces. Po preverení súladu poskytovania vzdelávania na našej škole so štandardmi IB, vrátane návštevy kontrolného tímu nám bola v roku júni 2022 priznaná plná autorizácia pre program IB PYP. Proces kontroly, tzv. re-evaluácie budeme absolvovať v pravidelných štvorročných intervaloch aj v budúcnosti, aby sme aj my aj vy rodičia mali vždy istotu, že medzinárodný program implementujeme správnym spôsobom. Podobný proces aktuálne absolvujeme aj v IB MYP, kde sme v auguste 2022 dosiahli štatút Candidate School, pričom plnú autorizáciu očakávame v roku 2024.

Naša škola je uznaná aj Ministerstvom školstva SR a zaradená do siete škôl SR ako škola s medzinárodným programom pod názvom “Súkromná základná škola International School, Poľná 1, Košice.” Umožňuje nám to oficiálnu činnosť v rámci slovenskej legislatívy ale zároveň poskytovať vzdelávanie nie podľa štátneho vzdelávacieho programu, ale v International Baccalaureate Primary a Middle Years Programme. V tomto roku zároveň očakávame zaradenie do siete aj nášho medzinárodného anglického gymnázia. Viac o našom gymnáziu KEIS…

Anglický jazyk

Dôležitým aspektom pre rodičov je, že výučba prebieha kompletne v anglickom jazyku. Náš medzinárodný program zároveň priamo predpokladá, že doň vstupujú deti z rozličných prostredí a teda aj bez akejkoľvek znalosti angličtiny až do 6. ročníka. Jedinečná možnosť byť počas celého dňa v kontakte s “native” učiteľom, ktorý takúto situáciu vo svojej praxi bežne zvláda vytvára pre dieťa prostredie, kde budete s veľkou pravdepodobnosťou už po niekoľkých mesiacoch badať výrazné pokroky v zvládaní jazyka. Je za tým pochopiteľne neľahká práca učiteľa, ktorý si triedu rozčleňuje do viacerých skupín pre ktoré priamo nastavuje vzdelávací program tak, aby všetci dostávali zaslúžený pocit, že nové veci zvládajú a posúvajú sa vpred. Pre deti, ktoré s angličtinou potrebujú pomôcť zaraďujeme dodatočné podporné hodiny (EAL support). Od 3. ročníka zaraďujeme aj španielsky jazyk.

Skvelé výsledky IB tzv. inquiry-based prístupu dokumentujú životopisy bývalých absolventov, ktorí spravidla bez problémov pokračujú v štúdiu na najlepších svetových univerzitách.

Viac o tom, ako sa môžu slovenské deti učiť na medzinárodnej škole.

Zriaďovateľ

Naša skupina súkromných škôl ELBA pod vedením Ing. Emila Blichu už viac ako 25 rokov vypĺňa chýbajúce prvky v štandardnom vzdelávacom systéme na východnom Slovensku. Dnes poskytujeme vzdelávanie 2600 žiakom v 13 školách a školských zariadeniach od materských škôl, základných škôl až po viaceré stredné školy. Prevádzkujeme aj prestížne prvé súkromné bilingválne gymnázium v Prešove. Projekt KEIS – Medzinárodnú základnú školu v Košiciach sme pripravovali v úzkej spolupráci a s podporou Americkej obchodnej komory na Slovensku, jej členov, významnými zahraničnými korporáciami sídliacimi v meste, Britskej obchodnej komory a ďalších organizácií.

Priestory školy

Naša škola sídli v moderných priestoroch na Poľnej ulici 1 v mestskej časti Košická Nová Ves – do 10 minút autom z úplného centra Košíc. Potrebná rekonštrukcia prebehla na jar a v lete 2020, aby sme my aj vy vo finále boli maximálne spokojní s prostredím, v ktorom sa budú Vaše deti učiť a rásť. Do úvahy sme brali najmä bezpečnosť, flexibilitu a podporu vzdelávacieho procesu, ktorú nám priestor dokáže dať. Následne sme investovali do vybavenia priestorov, školský rok 2020/21 sme začínali už po splnení najvyšších štandardov pre vzdelávanie 21. storočia. Pokračovali sme rekonštrukciou ďalšej časti budovy, vďaka čomu sme od školského roku 2022/23 mohli privítať prvé deti aj v medzinárodnej anglickej škôlke. Po ďalších investíciách je už študentom k dispozícii približne 2000 m2 moderných vzdelávacích interiérov. Školská trieda na KEIS je multifunkčný priestor, priamo upravený pre podporu transdisciplinárneho prístupu, zvedavosti detí a práci v malých dynamicky sa meniacich študentských skupinách. Pre podporu zdravého pohybu máme k dispozícii okrem rozsiahleho trávnatého školského dvora aj 3 moderné telocvične. Naši študenti využívajú aj priestory vlastnej školy v prírode ELBA v čistom horskom prostredí na okraji obce Pusté Pole (okr. St. Ľubovňa). Už čoskoro bude uvedená do prevádzky druhá budova v školy v prírode našej siete škôl, tentokrát pri rieke Hornád v obci Gibart v Maďarsku.

Vzdelávacie technológie

Moderné vzdelávanie podporuje využitie technológií, pre každého žiaka poskytujeme Apple tablet, učiteľ má okrem osobného Macbooku k dispozícii aj možnosti rozšírenej (AR), virtuálnej reality (VR), robotiky a 3D tlače. Pre každodennú podporu sme zabezpečili prístup do starostlivo vybraných aplikácií a databáz so stovkami interaktívnych úloh či už v matematike alebo pre vyučovanie angličtiny. Informačné technológie nevyučujeme osobitne, ale sú prirodzenou súčasťou práce, pričom učitelia zároveň dbajú na maximálny odporúčaný čas práce s obrazovkou pre mladého človeka. Študenti aplikácie využívajú namiesto bežných učebníc nielen na hodine, ale aj pre doplnkové domáce precvičovanie. Na rýchlu komunikáciu medzi študentmi, učiteľmi a rodičmi slúži internetová aplikácia ToddleApp, ktorá sa už vo veľkej miere osvedčila aj v dištančnom vzdelávaní. Rodičia môžu v aplikácii zároveň denne sledovať pokrok svojho dieťaťa a podporovať spätnou väzbou svojich potomkov.

Školský deň

Vyučovanie na KEIS začína o 8:30 (Middle School od 8:15), pričom deti môžu do školy prichádzať už od 7:30 a končí o 15:00 (v piatok o 14:00). Očakáva sa, že všetci žiaci sú v triede najneskôr o 8:15, kedy vchádza do triedy učiteľ. Predpoludním máme prestávku na 30 minút (morning break), ktorú väčšinu roka trávime na našom zelenom školskom dvore. Obedňajšia prestávka (lunch break) trvá hodinu, z ktorej takisto polovicu trávime vonku takmer v každom počasí. KEIS poskytuje školskú družinu (before&after school care) ráno od 7:30 a poobede do 16:00. V čase 15:00-16:00 si rodiny vyberajú z palety krúžkov (school clubs). Okrem vyučovania v budove školy je v takmer každom bloku vyučovania (Unit) zaradená exkurzia do okolia(field trip) na lepšiu podporu pochopenia a motivácie preberanej témy. Vo vyšších ročníkoch študenti absolvujú takisto veľmi obľúbené viacdňové domáce a zahraničné exkurzie (residential trips).

Zdravá strava

Budúcnosť našich detí nie je založená len na svetovom vzdelávacom programe či skúsených učiteľoch. Na KEIS vedieme deti k správnym a zdravým návykom aj prostredníctvom starostlivo vyberanej stravy vhodnej pre deti.

KEIS sa stala súčasťou iniciatívy  The European Food Information Council, ktorá podporuje bezpečnú, kvalitnú, zdravú a nutrične hodnotnú stravy a špeciálne sa venuje školským obedom. KEIS je takisto súčasťou projektu Skutočne zdravá škola a s pomocou jej konzultantov sa trvalo snažíme zlepšovať, čo naše deti jedia. Naše obedy dodajú deťom nielen zdravšiu a udržateľnú stravu ale sú aj súčasťou formovania životného štýlu dieťaťa.

Naša kuchyňa dbá na kvalitné suroviny a snažíme sa prichádzat s modernými receptami. Veríme v nízkosacharidové, nízkotučné jedlo s veľkým podielom vlákniny, doplnené napriemerným množstvom zeleniny a ovocia. Všetko sa snažíme pripravovať aj vzhľadovo a chuťovo atraktívne pre malých stravníkov. Kuchyňa sa vie takisto postarať o deti s problémami s gluténom a laktózou a čiastočne vieme vyhovieť aj študentom s histamínovými intoleranciami.

KEIS má za cieľ byť príkladom v zdravom školskom stravovaní na východnom Slovensku.

Prijímací proces

Medzinárodná základná škola, materská škola a gymnázium KEIS má otvorenú registráciu žiakov počas celého roka. Na základe nižšie vyplneného formulára si s Vami dohodneme individuálne stretnutie, kde predstavíme našu školu a odpovieme všetky detailné otázky, ktoré iste budete mať. Prijímacie konanie prebieha počas celého roka. Keďže v súčasnosti evidujeme značný záujem o štúdium, prosím vyplňte formulár na konci stránky vo vlastnom záujme čo najskôr. Naša škola je už zo svojej podstaty pripravená na prestup žiakov k nám aj počas roka, aby sme vyšli v ústrety situáciám, ktoré život rodiny môže priniesť. Na medzinárodné anglické gymnázium KEIS prijímame aj deti po absolvovaní 9. ročníka slovenskej ZŠ, po preukázaní dostatočnej úrovne znalosti anglického jazyka.

Využite jedinečnú príležitosť zapísať vaše dieťa na KEIS a získať najvýhodnejšie školné pre rok 2024/25. So štipendiom pre občanov SR za materskú školu zaplatíte 480eur, pre 1.-6. ročník  680eur, 7.-9. ročník 780eur a na medzinárodnom gymnáziu 880 eur/mes.

Kontaktovať pani Alexandru Blaasovú, riaditeľku školy môžete aj po slovensky na 0907 976 44 alebo office@keis.sk .

Súvisiace dokumenty

Žiadosť o prijatie pre školský rok 2024/25

Žiadosť o štipendium

Poplatky za štúdium

Informačná brožúra v slovenčine

Registračný formulár


    New to EnglishFamiliar with EnglishConfident User of EnglishFluent User of EnglishDon't Know