fbpx
  • +421907976444
  • office@keis.sk
  • Poľná 1, Košice, Slovakia

Otvárame Middle School pre študentov 12+

Košice International School od septembra otvára Middle School pre deti od 12 rokov. Študovať na nej budú deti z prvého stupňa školy KEIS aj záujemcovia o prestup z akejkoľvek základnej školy. V anglickom jazyku pod vedením skúsených zahraničných učiteľov sa budú pripravovať na náročné maturitné štúdium, ktoré je predpokladom prijatia na mnohé svetové univerzity.

Prvýkrát vo východnej časti republiky pribudne alternatíva štúdia na osemročnom gymnáziu pre ambicióznych študentov s pozitívnym vzťahom k angličtine. Košice International School pridáva k základnému stupňu vyučovania – Primary Years Programme (pre žiakov od 6 do 12 rokov) vo svetovo známom International Baccalaureate programe aj možnosť vyučovania na tzv. Middle School (od 12 rokov). Štúdium, ktoré v slovenskom ponímaní zahŕňa posledné 3 roky základnej školy a prvé dva roky strednej po všetkých stránkach pripravuje študentov na medzinárodnú maturitu (IB Diploma Programme). Vyučovanie prebieha plne v angličtine moderným prístupom prepájania predmetov a učením na základe konceptov pomocou objavovania skúsenými učiteľmi najmä zo zahraničia.  Študenti týchto programov pravidelne dosahujú pri prijímaní na univerzity nadpriemerné výsledky.

„Po úspešnom štarte KEIS pre mladších študentov sa často stretávame so žiadosťami rodičov zabezpečiť plnú kontinuitu moderného vyučovania v našom medzinárodne akceptovanom vzdelávacom programe až do dospelosti,“ vysvetľuje Mgr. Alexandra Blaasová, Head of Kosice International School. „Na Middle School budú môcť aj košické deti od 12 rokov zažiť moderné vzdelávanie na základe bádania podané priamo našimi zahraničnými učiteľmi v priateľskej atmosfére, ktorú tu kolegovia vytvárajú. Otvoria si tak napríklad cestu k vysnívanému štúdiu na najlepších univerzitách vo svete. Unikátne v Košiciach je aj plne anglofónne prostredie v škole, ktoré výrazne pomáha k aktívnemu osvojeniu jazyka najmä slovenským žiakom.“ Prestup na Košice International School je možný z akéhokoľvek ročníka slovenskej základnej školy aj vďaka intenzívnej podpore výučby angličtiny a moderným metódam diferencovaného prístupu k študentom.

Z dôvodu limitovaného počtu miest v školskom roku 2022/23 je registračný proces otvorený už dnes. Na základe časového poradia registrácií prebehnú následne pohovory rodičov s riaditeľom školy. Viac informácií o vyučovaní na Middle School nájdete na https://www.keis.sk/our-curriculum/ .