fbpx
  • +421907976444
  • office@keis.sk
  • Poľná 1, Košice, Slovakia

Otvoríme KEIS Medzinárodné gymnázium

Košice International School sa rozšíri o strednú školu vyučujúcu v svetovom vzdelávacom programe International Baccalaureate. Po založení základnej školy v roku 2020 pre deti od 6 rokov a rozšírení o medzinárodnú materskú školu v roku 2022 získajú budúci rok slovenské deti aj rodiny zo zahraničia plynulú možnosť pokračovať v angličtine podľa moderných štandardov až po získanie medzinárodnej maturity.

Košice International School čaká po odsúhlasení gymnázia Košickým samosprávnym krajom, ktoré prebehlo v závere roka 2022 zaradenie do siete na Ministerstvom školstva SR, pričom otvorenie 1. ročníka gymnázia (10. ročník medzinárodnej školy) v zmysle zákona bude od 1.9.2024. Dovtedy okrem rozšírenie tímu IB učiteľov prebehne ďalšia fáza obnovy budovy či vybavenie modernou technikou. Už od minulého roka prebieha zároveň autorizačný proces na získanie plnej certifikácie International Baccalaureate Middle Years Programme v ktorom bude vyučovanie prebiehať. Do tohto programu môžu vstúpiť študenti už od 12 rokov veku (7. ročníka ZŠ), pričom na medzinárodné gymnázium prechádzajú plynulo bez ďalších skúšok. Prestúpiť do medzinárodného programu IB MYP je možné aj z inej školy po preverení úrovne znalosti anglického jazyka. Rodičia prihlasujú svoje deti do školy priebežne počas roka. Viac informácií získate na 0907976444 alebo na admissions@keis.sk .